Vi hänger varje onsdag!

Tjejgruppen startades 2015 och är en del av Ensamkommandes Förbund Stockholm. Gruppen består av ungdomar med migrationserfarenhet i åldern 15-25 år och syftet är att skapa goda förutsättningar för etablering i det svenska samhället. Deltagarna har vuxit upp i olika länder; Afghanistan, Somalia, Syrien, Eritrea m.fl. Nu går de flesta på gymnasiet eller studerar på Komvux och de kommer till tjejgruppen på onsdagar för att få hjälp med sina läxor av våra fantastiska volontärer. Var fjärde onsdag är läxhjälpen inställd och vi har istället en föreläsning/workshop om något relevant ämne. Förutom onsdagarna gör tjejgruppen andra aktiviteter med syfte till att stärka sammanhållningen några gånger per termin. Det kan exempelvis vara att laga middag tillsammans, bowla eller åka på utflykt.

När: onsdagar 17-20

Var: THE PART SÖDRA,

MAGNUS LADULÅSGATAn 3

för vem: tjejer 15-25 år med migrationserfarenhet

Varmt välkommen att hänga med oss! Kontakta ledaren Linda för mer information.

STÖRSTA MÖJLIGA TACK TILL VÅRA PARTNERS TIDNINGEN CHEF OCH STADSBRUDSKÅREN.

UTAN ER - INGEN TJEJGRUPP!

Vi är en del av Ensamkommandes förbund

Ensamkommande Förbund är en politisk och religiöst obunden ideell förening som startades 2013 med syfte att underlätta och förbättra livet för nyanlända och ensamkommande unga. Förbundet har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Härnösand, Ljungby, Stenungsund, Växjö och Vingåker.


Tjejgruppen är den del av Ensamkommandes Förbund Stockholm. Förutom tjejgruppen anordnas läxhjälp på måndagar och engelskt språkcafé på fredagar i Stockholm. För mer information om vad som händer inom förbundet i Stockholm, kolla in vår Facebooksida.


I föreningens styrelse sitter unga personer med migrationserfarenhet. Detta för att försäkra att det är målgruppens behov och önskemål som får styra verksamhetens utveckling och att den konkreta delaktigheten hela tiden finns med.


Föreningen har till ändamål att:

• främja målgruppens etablering i det svenska samhället

• främja målgruppen kulturella och sociala intresse

• sprida information om svenska samhället och föreningslivet

• bedriva idrottsliga, konstnärliga, vetenskapliga, pedagogiska, kulturella och samhälleliga aktiviteter

• knyta kontakter med andra föreningar som har liknande agenda

• arrangera möten mellan aktuella organisationer/individer och föreningsmedlemmar där så väl kunskaper som erfarenheter och samhällsintressen sammanflätas under trivsamma former.

Vill DU STÖTTA OSS?

Swish: 123 220 36 69

Plusgirokonto: 766116-8